Vyhledat na webu

Můžete si pořídit sebelepší okna, ale pokud nebudou správně přikotvena ke stavební konstrukci a připojovací spára regulérně provedena, s velkou pravděpodobností si ještě užijete řadu nepříjemných chvil.

Vždy je třeba si především uvědomit, že okna a dveře musí být zcela samonosná a v žádném případě nesmí přenášet jakákoliv zatížení či pohyby nosných stavebních konstrukcí. Rovněž je při jejich návrhu i instalaci nezbytné zohlednit všechny jejich možné dilatační pohyby v důsledku změn teploty a vlhkosti.

Velmi důležité je již uložení oken a dveří na dostatečně stabilní podklad. Běžné hmotnosti oken a dveří s izolačními dvojskly se pohybují v rozmezí 25 až 35 kg na m2, s izolačními trojskly pak mezi 35 až 50 kg na m2. Okna a dveře tedy musí být při montáži uložena na dostatečně stabilní podezdění (nejlépe z keramických materiálů) nebo je třeba jejich hmotnost vynést do nosných stavebních konstrukcí dostatečně hustým systémem vynášecích ocelových svařovaných žárově pozinkovaných kotev či vhodných dostatečně únosných, ale tepelně izolačních profilů (např. plastové komorové rozšiřovací profily).  Velmi vhodné je v poslední době stále rozšířenější podezdívání tvárnicemi z pěnového skla (foamglass).

Při výběru vhodného podkladního (vynášecího) materiálu je vždy nutné pečlivě uvážit nejen jeho únosnost v tlaku, ale též k jakým jeho deformacím při působení zatížení dochází. Právě jeho možné deformace pod zatížením bývají často příčinou nestabilního uložení otvorových výplní a jejich následné nezbytnosti častého seřizování.

V žádném případě není přípustné ukládat okna a dveře na vrstvu pěnového nebo i extrudovaného polystyrenu, případně jiného málo únosného materiálu.  V takovém případě je nezbytné minimálně ve výrobcem oken přesně určených bodech vynést hmotnost  oken a  dveří až na únosný materiál systémem vhodných podložek z plastu či tvrdého dřeva.

Všechny otvorové výplně musí při jejich montáži vždy být po obvodu dostatečně ukotveny k nosné stavební  konstrukci. Důvodem celoobvodového kotvení je především zachycení působení sil spojených s tlakem a sáním větru, jakož i zabezpečení těch správných uživatelských hledisek (rovinnost, omezení vibrací, …). Použité kotvy však zároveň zcela a nezbytně musí být schopny umožnit otvorovým výplním jejich potřebné dilatační pohyby. Právě z těchto důvodů je nejvhodnějším způsobem kotvení s pomocí plechových páskových kotev. Důležitá je i jejich rozteč, doporučuje se, aby kotevní prvek byl instalován cca každých 700 mm.

Na druhou stranu se nedoporučuje provádět kotvení oken s pomocí turbošroubů prostupujících okenní rám. Tento způsob nejenže, zcela zbytečně provrtává okenní rám a připouští do něj vniknutí vlhkosti, ale hlavně je díky tuhému způsobu přikotvení okna k nosné stavební konstrukci do značné míry překážkou nezbytných dilatačních pohybů otvorových výplní.

Připojovací spára oken a dveří vždy musí být takového rozměru, aby byla schopna umožnit veškeré dilatační pohyby otvorových výplní (teplotní či vlhkostní roztažnost), jakož i všechny možné pohyby či průhyby (např. průhyb v důsledku dotvarování betonu,…) stávajících stavebních konstrukcí.

Zároveň je vždy nezbytné zabezpečit připojovací spáry proti zatékání deštové vody z exterieru, nejlépe vodotěsným napojením zateplovacího systému či finální venkovní omítky. Rozhodně lze doporučit použití venkovních vodotěsných, ale paropropustných pásek.  Ošetření připojovací spáry vodotěsnou paropropustnou páskou je však zcela nezbytné v případě předsazené montáže nebo při použití skládaného montovaného obvodového pláště.

Stejně tak je velmi vhodné ošetřit připojovací spáru z interierové strany parotěsnou páskou. Ta je schopna zabránit vnikání vzdušné vlhkosti do okolí nově namontovaného okna, její následné kondenzaci a tím i provlhání okenních ostění a nadpraží. Dokáže tedy působit jako účinná zábrana možnému vzniku provlhlých míst, která mohou vytvořit prostředí pro následný vznik plísní.

Zabránit provlhání interiérového ostění a nadpraží oken lze i jinými prostředky než parotěsnými páskami, např. správně navrženým zateplením připojovacího detailu oken či dveří ke stavební konstrukci. Parotěsná páska ale v připojovacím detailu musí být použita vždy, pokud je na exterierové straně použita vodotěsná páska nebo kompripáska.

Zanedbání zásad správné montáže často vede k podstatnému zhoršení tepelně izolačních, těsnících a statických vlastností nově pořízených oken, případně ke snížení jejich funkčnosti, životnosti a trvanlivosti. Rozhodně se tedy vyplatí věnovat poctivému provedení montáže odpovídající pozornost a vždy si vše pečlivě zkontrolovat.

Copyright © Sappex Trade s.r.o.  |  Created by Webli.