Vyhledat na webu

Na plastové okno jako součást stavebního díla jsou kladeny vysoké technické požadavky. Kromě důležitého ošetřování kování oken by jste měli průběžně kontrolovat povrch rámů a křídel, zasklení a těsnění a poškozená místa ihned opravit.

Gumové těsnění je třeba 1x ročně umýt saponátem a natřít silikonovým olejem. Tímto způsobem se zajistí dlouhá životnost a funkčnost těsnících částí. K čištění používejte vždy jen běžné čistící prostředky s nízkou agresivitou.

Při realizaci omítek, opravě vnitřního ostění nebo jakýchkoliv stavebních pracích nesmí v žádném případě dojít k znečištění nebo zanesení komponentů kování omítkovinou, maltou apod..

Aby byla zachována funkčnost otevíravě sklopného kování (OS) pro plastová okna a balkónové dveře, je třeba udělat alespoň jednou ročně následující úkony:

  • U částí kování, které mají bezpečnostní charakter, je nutno v pravidelných intervalech kontrolovat jejich opotřebení.
  • Všechny pohyblivé části a uzavírací místa kování je nutno mazat. Uzávěry a uzavírací čepy mazat technickou vazelínou. Do všech vodících drážek kápnout pár kapek oleje na spodní táhla.
  • Je nutno používat jen takové čistící a ošetřovací prostředky, které nenaruší ochranu proti korozi.

Copyright © Sappex Trade s.r.o.  |  Created by Webli.